- files_joomla Joomla! Project admin@joomla.org www.joomla.org (C) 2005 - 2012 Open Source Matters. All rights reserved GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt 2.5.4 April 2012 FILES_JOOMLA_XML_DESCRIPTION administrator/components/com_admin/script.php - - administrator/components/com_admin/sql/updates/mysql administrator/components/com_admin/sql/updates/sqlsrv administrator/components/com_admin/sql/updates/sqlazure - - administrator cache cli components images includes language libraries logs media modules plugins templates tmp htaccess.txt web.config.txt LICENSE.txt README.txt index.php - http://update.joomla.org/core/list.xml http://update.joomla.org/jed/list.xml DeCo :  DeKL

ACHTUNG!

SIE VERLASSEN

DEN KAPITALISTISCHEN

SEKTOR

 

BEWARE!

YOU ARE LEAVING

CAPITALISTIC

SECTOR

 

ATTENTION!

VOUS SORTEZ DU

SECTEUR

CAPITALISTE

Photobucket

 

You Might Stop The Party, But You Can't Stop The Future !!! 

„V této souvislosti je však třeba upozornit, že ani vydáním obecně závazné vyhlášky podle § 10 zákona o obcích nelze docílit toho, aby akce typu technoparty nebyly na území obce konány vůbec. Taková obecně závazná vyhláška nemůže zabránit konání spontánně uskutečněných akcí typu technoparty...“
S pozdravem
Mgr. Rudolf Blažek
v.r. 1. náměstek primátora hl. m. Prahy
 

Photobucket
WebZdarma.cz